Οι Ξύλινες Κατασκευές & Τα Αντικολλητά Ξύλα (Plywood), Εκδόσεις «ΙΩΝ» Αθήνα 1998

Go to link