Οι Ξύλινες Κατασκευές & τα Αντικολλητά Ξύλα (Plywood), Εκδόσεις «ΙΩΝ» Αθήνα 1998

Go to link